Privacy

Privacyverklaring DEprojectvloer


Inleiding

Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

Dit privacystatement is bestemd voor al onze klanten met wie wij een overeenkomst hebben of klanten die van onze diensten of de website gebruik maken.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.


Relatiegegevens

Wij hebben uw contactinformatie nodig om u allereerst te informeren en om contact te hebben met elkaar.

Wij beschikken over de persoonsgegevens zodat we een passende offerte kunnen maken en de overeenkomst met u uit kunnen voeren en u daarover te informeren. De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn: geslacht, naam, NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummers, andere gegevens voor zover nodig om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren.Wij bewaren deze gegevens zolang het nodig is om de overeenkomst uit te voeren en tot maximaal vijf jaar daarna.


Financiële gegevens

Om ervoor te zorgen dat wij de juiste factuur aan u versturen, verwerken wij ook uw persoonsgegevens. Wij bewaren deze factuurgegevens zolang het nodig is. Voor bepaalde financiële gegevens geldt een fiscale bewaartermijn van zeven jaar na het einde van de overeenkomst. Daarnaast vernietigen wij deze persoonsgegevens niet totdat de factuur is betaald en in geval van een procedure voor de duur van deze procedure.


Internetsites van derden

Op onze websites vindt u mogelijk links naar andere websites en social media (Twitter, Facebook, Google Plus en Linked In). Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Deze websites hanteren een ander privacybeleid waarop wij geen invloed hebben.


Contactformulier

Op onze website kunt u een contactformulier invullen. Door het invullen van dit formulier, geeft u toestemming om u te benaderen en hebben wij een legitiem belang om contact met u op te nemen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.


Button “Offerte aanvragen”

Indien u gebruik maakt van de button “offerte aanvragen” geeft u toestemming om u te benaderen en hebben wij een legitiem belang om contact met u op te nemen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast vragen wij u om samenstelling van de huidige vloer en toekomstige wensen om een passende offerte voor u te maken.


Button “Staal bestellen”

Indien u gebruik maakt van de button “offerte aanvragen” geeft u toestemming om u1 te benaderen en hebben wij een legitiem belang om contact met u op te nemen. Privacyverklaring DEprojectvloer Wij hebben dan een gerechtvaardigd belang om u te benaderen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.


Sollicitanten

Als u bij ons solliciteert of komt werken, verwerken wij uw persoonsgegevens om die reden ook. Hiervoor gebruiken wij de door u opgegeven gegevens als uw naam en e-mailadres en noodzakelijke loongegevens. Wij bewaren de persoonsgegevens van sollicitanten totdat uw sollicitatie en bij toestemming van u tot 12 maanden daarna voor het geval er zicht een geschikte andere vacature zou kunnen voordoen. Wij bewaren de persoonsgegevens van medewerkers tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst (vanwege de fiscale bewaarplicht).


Cookies

Op onze website maken wij gebruik van Analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. De cookies op onze website gebruiken we alleen om onze website beter te laten functioneren. U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen. We verstrekken geen gegevens aan derden voor marketingdoelen, behalve als u bij ons heeft aangegeven dat u daarin geïnteresseerd bent.


Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;

2. de inzage in uw persoonsgegevens.


Veilige gegevensoverdracht

Je persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt natuurlijk ook voor je bestelling(en) en voor de klantenlogin. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer).